Hår & hudbolaget, Södergatan 2, 274 Skurup

gdpr

Vi värnar om en hög nivå av skydd av dina personuppgifter. Därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som börjar gälla den 25 maj 2018. Det är för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter hos oss.

Hudbolaget Hilde Sivertsen AB, org. 5568240237 (”HÅR&HUDbolaget”, ”Vi”, ”Vår”, etc.) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

HUDbolaget Hilde Sivertsen AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till hilde@harochhudbolaget.se.


1. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig som kund i vårt bokningssystem eller bokar en behandling. Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för.

Följande avsnitt redogör för vilka personuppgifter som samlas in och behandlas av HÅR&HUDbolaget samt för vilket ändamål, laglig grund och lagringsperiod:

Person- och kontaktinformation
När du gör en bokning behöver du ge oss uppgifter som ditt namn, e-postadress och telefonnummer. När du första gången gör en bokning i kliniken, per telefon eller vårt bokningssystem online upprättas du som kund i vårt bokningssystem med namn, e-postadress och telefonnummer samt eventuella noteringar som du själv uppger eller skriver in vid eventuell bokning online.

Varför använder vi informationen?
Person- och kontaktinformation används för att administrera kundförhållandet. Det vill säga för att kontakta dig i anledning av bokningar eller frågor. Ditt mobiltelefonnummer och e-postadress kan även användas för bokningsbekräftelser, avbokningar och påminnelser per SMS.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i två år från att kundförhållandet är avslutat, dvs två år från din sista behandling.

Andra personuppgifter
När du anlitar oss kan vi behöva få information om din hälsa. Det kan till exempel handla om uppgifter om eventuell sjukdom och läkemedel som kan ha betydelse för behandlingen som du bokat. Hälsouppgifter kan samlas in när du, muntligen eller skriftligen, berättar om dem för salongens medarbetare som du kommer i kontakt med.

Varför använder vi informationen?
Information om hudtillstånd, allergier, andra behandlingar, eventuell sjukdom och läkemedel noteras vid behov för att vi ska ge dig en skräddarsydd behandling samt minimera skador och problem. En del behandlingar, hudtillstånd, läkemedel och hudvårdspreparat gör huden extra känslig vilket är viktigt för behandlande hudterapeut att känna till. Genom att känna till andra behandlingar, tillstånd, läkemedel och preparat som har betydelse för huden kan vi anpassa behandlingarna så att du får det allra bästa resultatet. Den lagliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att bedriva kundvård.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i två år från att kundförhållandet är avslutat.

Köpinformation
För att kunna ge dig en personligt anpassad service och upplevelse registrerar vi dina genomförda behandlingar på din kundprofil i vårt handskrivna kundregister. Det går naturligtvis alltid bra att köpa hudvårdsprodukter utan att registrera sig som kund eller utan att köpet registreras på befintlig kundprofil om en sådan finnes.

Varför behandlar vi informationen?
Genom att dina produktköp registreras på din kundprofil kan vi ge dig en bättre service och upplevelse vid kommande köp.

Hur länge sparar vi informationen?
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i två år från att kundförhållandet är avslutat.

Sociala medier
HÅR&HUDbolaget förekommer på sociala medier via vårt konto på Instagram och facebook. Där kan du kommunicera med oss genom kommentars- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga hårochhudbolaget i bilder och/eller använda vår hashtag #harochhudbolaget. Vi använder inte dina personuppgifter som du ger till oss (till exempel profilnamn, bilder eller uppgifter i meddelanden) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.
Om du taggar oss i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om mediet inte tillåter att du själv tar bort informationen men att vi kan göra detta så gör vi det på din begäran. Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet.

Särskilt om före- och efterbilder
För att visa vad en behandling kan uppnå kan vi vid behov använda oss av fotografier före och efter en hudvårdsbehandling. Du får då skriva på ett dokument där du godkänner detta samt att vi lagrar bilderna som längst i 3 månader efter sista fotograferingstillfället. Om vi eventuellt skulle önska använda bilder på dig till marknadsföring så får du skriva på ett särskilt dokument där du godkänner detta. Aktuella villkor och användningsområde framgår då av varje enskilt avtal.

Annan insamling av personuppgifter
HÅR&HUDbolaget samlar inte in några uppgifter om dig från någon annan källa än dig själv.


2. VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Salongens anställda har tillgång till dina personuppgifter med individuella inloggningar i bokningssystemet. Företag som vi anlitar för bokningssystem är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och inte i andra syften.


3. DINA UPPGIFTER BEHANDLAS INOM EU/EES

HÅR&HUDbolaget kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.


4. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om och styra hur dina personuppgifter behandlas av HÅR&HUDbolaget. Här nedanför följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

Rätt att få tillgång till och flytta din data
Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Rätt att rätta uppgifter

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen (vilka uppgifter som behandlas på vilken laglig grund framgår ovan under rubriken ”Personuppgifter som behandlas”). Om du gör en invändning kommer vi att ta det i beaktande och göra en bedömning i det enskilda fallet.

Rätt att radera uppgifter och begränsning
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för (se vilket syfte respektive personuppgift samlas in för under rubriken ”Personuppgifter som behandlas”), eller om du anser att uppgifterna behandlas i strid med gällande lagstiftning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att kontakta och klaga hos tillsynsmyndigheten (för närvarande Datainspektionen med planerat namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.


5. DU KAN ALLTID KONTAKTA OSS

HUDbolaget Hilde Sivertsen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, inbegripet dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till hilde@harochhudbolaget.se.


Hår

FacebookAuktoriserad av SHRFrisörföretagarna

Södergatan 2, 274 34 Skurup | 0411 - 45678
Öppettider: måndag: stängt, tisdag: 9.30-18.00, onsdag: 9.30-18.00, torsdag: 9.30-18.00, fredag: 9.30-18.00 lördag: 9.30-13.00
Avboka minst 24 timmar innan bokad tid för att undvika att bli debiterad.
© Hudstudion 2005-2017. Design & produktion av LCV Konsult AB